<     ALGAVAD KURSUSED

AKRÜÜLMAALI VABAÕHUKURSUS JUUNIS

 
Juunis esimesel nädalavahetusel saab Tartu Botaanikaaias maalida akrüülvärvidega – tutvuda akrüülvärvi omaduste, erinevate tehnikate ja võimalustega ning abstraktse maalilaadiga.
 
Kursust juhendab Pallase maaliosakonna vilistlane, kunstnik ja Võru Kunstikooli õpetaja Triin Kristerson.

Toimumisaeg: 5. – 7. juuni

Ajakava:

10.00 – 12.30 maalimine

12.30 – 13.30 lõunapaus

13.30 – 15.00 maalimine

Koht: Tartu Botaanikaaed, aadress lai 38.  

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 13 – 15 osalejat

Maksumus: 130. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, akrüülvärvid (primaarvärvid), pintslid, veetops, maalimisalus, teip, harilik pliiats, kustukumm, majapidamispaber. Palume osalejatel ise kaasa võtta: pink või istumisalus.

Sihtgrupp: Kõik, kes tunnevad vajadust emotsionaalse kunstilise eneseväljenduse järgi.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevad oskused pole vajalikud, vajalik on soov ja tahtmine katsetada ning lasta loovusel lennata.

Kursuse sisukirjeldus:

Külm- ja soe tonaalsus, vastandtoonid, laseering, erinevad meediumid, värvide erinevad nüansid, kompositsioon.

Õpiväljundid:

Eesmärk on arendada oskust, kuidas väljendada meeleolu värvide ja maalikunstis kasutavate vahendite ning kujutamisviiside kaudu.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, alus, teip, harilik pliiats, kustukumm, majapidamispaber. Palume osalejatel ise kaasa võtta: pink või istumisalus, akrüülvärvid (primaarvärvid), pintslid, maalinoad, veetops. 

Õppevorm: Praktiline töö (maalimine)

Lõpetamise tingimused: Kursuse lõpuks on osalejal teadmised, kuidas kasutada akrüülmaali erinevaid meediume ning stiile ja tehnikaid oma töö ilmestamisel.

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Pallase maaliosakonna vilistlane ja Võru Kunstikooli õpetaja Triin Kristerson.

Juhendaja portfoolio leiab siit.