<     ALGAVAD KURSUSED

AJALOOLISE STUKKDEKOORI RESTAUREERIMINE: KIPSTÕMMISED, KOOPIATE VALMISTAMINE JA VIIMISTLEMINE

 
Veebruaris toimub Pallase skulptuuriosakonnas stukkdekoori restaureerimise kursus. Kursuse eesmärk on pakkuda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ajalooliste arhitektuuriliste elementide restaureerimisest, anda ülevaade kasutatavatest materjalidest ja töömeetoditest, tutvustada restaureerimise põhimõtteid ja väärtusi.
 
Kursust juhendab Heiti Kulmar, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane ja kunstnik-konservaator skulptuuri ning vormiliste arhitektuursete elementide valdkonnas.  
 
Väljastpoolt Tartut tulijatel on võimalik peatuda tasuta Pallase külaliskorteris. Selleks registreerumisel märku anda, kohad on piiratud.

 

Toimumisaeg: 2 nädalavahetust veebruaris 2023, 18.-19 ja 25.-26 veebruar

Ajakava:

10.00 – 13.00 õppetöö

13.00 – 13.30 lõunapaus

13.30 – 18.00 õppetöö

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Eha 41, Tartu. Skulptuuriosakond

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 6 – 12 osalejat

Maksumus: 450. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid ja kaitsevahendid: kips, vineer, silikoon, kinnitusvahendid, prillid, maskid, kindad. Palume endal kaasa võtta isiklikud tööriided või põll, mis võib saada tolmuseks. Soovi korral mõne ornamendi kavand. 

Sihtgrupp: Restauraatorid, siseviimistlejad, restaureerimisest huvitatud ajalooliste hoonete omanikud.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Algteadmised lihtsamate elektriliste- ja käsitööriistade kasutusest puidu töötlemisel (elektritrell, käsisaag jne).

Kursuse sisukirjeldus:

1. Loeng stukkdekoori ajaloost ja kasutusest arhitektuuris. (1 ak.h)
2. Kipsi, lubikrohvi ja viimistlusmaterjalide omaduste tutvustamine. Kaitsevahendid ja OT. (0.5 ak.h)

3. Praktiline töö stukkornamentide restaureerimisel:
3.1 Ajalooliste viimistluskihtide uuring ja eemaldamine mehaaniliselt ja keemiliselt. (2 ak.h)
3.2 Kahjustunud kipsornamentide materjalikadude taastamine ja viimistlemine (4 ak.h)
3.3. Kipsornamentidest vormide võtmine (vinamoldiga, silikooniga) ja kipskoopiate valamine ning viimistlemine (8 ak.h)
3.4 Kips- ja krohvitõmmiste valmistamise metoodika, elektritööriistade OT. (1.5 ak.h)
3.5 Tõmmisprofiilide valmistamine veekindlast vineerist (8 ak.h)
3.6 Lihtsate profiilidega rosettide ja karniiside tõmbamine kipsist ja lubikrohvist. (8 ak.h)
3.7 Ornamentide kinnitamine rosettidele ja viimistlemine. (7ak. h)

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • omab ettekujutust stukkdekoori ajaloost, tüüpilistest materjalidest, nende omadustest ja stukkdekoori valmistamismeetoditest;
  • oskab määrata elementide materjali, viimistlust ja on teadlik restaureerimiseetika põhimõtetest ja restaureerimise metoodikast;
  • on läbinud stukkelemendi restaureerimisprotsessi seisukorra hindamisest viimistlemiseni;
  • oskab asendada materjalikadusid, rekonstrueerida detaile;
  • oskab valmistada lihtsaid kips- ja krohvitõmmiseid.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid ja kaitsevahendid: kips, vineer, silikoon, kinnitusvahendid, prillid, maskid, kindad. Palume endal kaasa võtta isiklikud tööriided või põll, mis võib saada tolmuseks. Soovi korral mõne ornamendi kavand. 

Õppevorm: Loeng ja praktiline töö 

Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine 80% tundidest, 1 lihtprofiiliga roseti valmistamine, 1 ornamendi koopia valamine ja viimistlemine.

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Heiti Kulmar, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane ja kunstnik-konservaator skulptuuri ning vormiliste arhitektuursete elementide valdkonnas.  

Juhendaja portfoolio leiab siit.

 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud