<     ALGAVAD KURSUSED

ADOBE ILLUSTRATORI BAASKURSUS

 

Adobe Illustrator on vektorgraafika tarkvara, millega saab kujundada logosid, ikoone, pakendeid, veebigraafikat ja palju muud. Oktoobris algab Pallases Illustratori baaskursus, mille raames saab ülevaate Illustratori töökeskkonnast ning rakendusvõimalustest. Õpime selgeks põhilised töövahendid ja -võtted, et luua Adobe Illustratoriga lihtsamat graafikat.

 

Toimumisaeg: 10. – 31. oktoober, 2023 (välja arvatud 18.10)

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Ajakava: teisipäeva ja kolmapäeva õhtud, kell 17.00 – 20.00

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Maksumus: 210 €

Sihtgrupp: kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad/vajavad hobikorras või tööalaste ülesannete täitmiseks vektorgraafikat kujundada.

Eelnevad oskused kursusel osalemisekselementaarsed arvutialased oskused. Illustratori õppimist lihtsustab inglise keele oskus. 

Õppe sisuteemad:  
— Illustratori võimalused ja millal Illustratorit kasutada. 
Töölaudtööriistad ja loogikad. 
Illustratsioon ühe joonega.
Pildi resolutsioon.
Joonistamise põhivõtete kordamine. 

Õpiväljundid: 
Kursuse edukalt läbinud osaleja:
omab ülevaadet Adobe Illustratori töökeskkonnast ja selle võimalustest; 
kasutab Illustratori töövahendeid ja –võtteid lihtsama graafika, piktogrammide või logode disainimiseks; 
oskab kombineerida fotot vektorjoonistusega. 

Õppevorm: auditoorne, praktiline tööiseseisev töö 

Hindamise viisid: mitteeristav hindamine, kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse läbimise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse isikule täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Juhendaja: Katrin Leement, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja, Pallase kujundusgraafika külalisõppejõud.

 

REGISTREERI