< Erialad

Skulptuuriosakond

Erialaeksami ülesandeid saab sooritada ja üles laadida ajavahemikus 27.06.2024 kl 10.00-28.06.2024 kl 15.00. Valmis eksamitööd tuleb esitada 28.06 hiljemalt kell 15.30.

Eksamitööde üleslaadimisel palume jälgida, et iga ülesanne laetaks selleks määratud väljal. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.

Tõrgete korral kirjutage rasmus.eist@pallasart.ee

Ülesanne 1
Vali antud sõnade seast kolm sõna ja loo kolm erinevat ruumilist kompositsiooni kasutades paberit, teipi ja liimi vms. Pildista igast tööst kolm vaadet: pealtvaade ja kaks vabalt valitud vaadet. Lae tulemus üles ühe failina (formaadis doc, docx, pdf, rtf), lisades juurde valitud märksõna, mille kohta foto on tehtud. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Sobivad failiformaadid: DOC, DOCX, PDF, RTF. Üleslaaditava faili nimi pole oluline.
Ülesanne 2
Kui sa peaksid looma skulptuuri, mis väljendab isiklikku emotsiooni või kogemust, siis millise skulptuuri sa looksid? Tee skulptuuri joonis (vajadusel mitu vaadet), kirjelda selle ideed vähemalt 1/2 A4 leheküljel, võimalikke materjale ja suurust. Soovi korral võid lisada väikese maketi. Pildista kavandid ja lisa fotod dokumenti teksti juurde. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Sobivad failiformaadid: DOC, DOCX, PDF, RTF. Üleslaaditava faili nimi pole oluline.
Ülesanne 3
Pildista sise- või välisruumis skulptuurseid nähtusi, st mitte olemasolevaid kunstiteoseid. Tee 6 pilti ja lisa need dokumendi faili ja lae üles, soovi korral pane töödele nimetused. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Sobivad failiformaadid: DOC, DOCX, PDF, RTF. Üleslaaditava faili nimi pole oluline.

Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud

Kui kõik väljad on täidetud, failid on lisatud, siis vajuta nuppu "Esita"

Info edukalt saadetud