< Erialad

Meediadisaini osakond – portfoolio

Portfoolio on üliõpilaskandidaadi koostatud elektrooniline esitlusmapp ekraanivaates (A4 formaadis, 9-18 lk, terviklikult kujundatud pdf-fail, failimaht kuni 100 MB), mis sisaldab autori loomingu paremikku, sh vähemalt üht portreed ja figuraalset kompositsiooni, demonstreerimaks oma kujundusalaseid oskusi ja võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas.

Probleemide korral võtke ühendust mart.mannik@pallasart.ee

Portfoolio hindamiskriteeriumid:
1. Nõuetele vastavus (formaat A4; 9-18 lehekülge, pdf – fail)
2. Komponentide olemasolu (CV koos kandideerija fotoga, sisukord, esitatavad tööd: portree, figuraalne kompositsioon, enda loodud tööde näited ja/või ideekavandid)
3. Joonistusoskus / klassikaline joonistus
4. Arvutioskus / programmide valdamine
5. Loomingulisus/ originaalsus
6. Värvide kooskõla / koloriit
7. Kompositsioonid / disainilahendused
8. Mitmekülgsus / erinevad meediumid
9. Kasutajamugavus / esteetika
10. Sisu ja vormi kooskõla / terviku koosmõju

PORTFOOLIO: Vabas vormis portfoolio
Sobiv failiformaat: PDF

Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud

Kui kõik väljad on täidetud, failid on lisatud, siis vajuta nuppu "Esita"

Info edukalt saadetud