< Erialad

Maaliosakond

Erialaeksami ülesandeid saab sooritada 27.06 kl 10.00-23.59 ja 28.06 kel 10.00 – 23.59. Arvestuslik töödeks kuluv aeg ~7 tundi. Fotod valminud eksamitöödest tuleb laadida üles eksamipäeval hiljemalt kl 23.59. 

Ülesanne 1 (10 punkti) Joonistuseksam: Portree
Siia laadi ülesande 1 foto. Ülesanne 1 on portree joonistus. Pildistamiseks kasutage fotoaparaati või kaameraga mobiiltelefoni. Üleslaaditava faili nimi pole oluline. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Sobivad failiformaadid: JPG, PNG, TIFF
Ülesanne 2 (10 punkti) Maalieksam: Natüürmort
Siia laadi ülesande 2 foto. Ülesanne 2 on natüürmort. Pildistamiseks kasutage fotoaparaati või kaameraga mobiiltelefoni. Üleslaaditava faili nimi pole oluline. Peale kõigi väljade täitmist vajuta kindlasti lehe all olevat ESITA nuppu.
Sobivad failiformaadid: JPG, PNG, TIFF

Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud

Kui kõik väljad on täidetud, failid on lisatud, siis vajuta nuppu "Esita"

Info edukalt saadetud