<     ALGAVAD KURSUSED

AADERDAMINE – PUIDU IMITATSIOONIDE KURSUS

Märtsis juhendab Pallase mööblidisaini ja restaureerimise osakonna meister ja õppejõud Annes Hermann aaderdamise kursust. Kursusel õpitakse tamme, pähkli ja mahagoni imiteerimistehnikaid ning kursuse lõpuks valmib igal osalejal kolm 70 x 60 cm mõõdus proovitööd, mis osalejad saavad kaasa võtta.

Kursuse käigus antakse ülevaade imitatsioonitehnikate ajaloost ja kasutusest interjööris ning etnograafilises kultuuripärandis. Kursusel käsitletakse aaderdustehnikas kasutatavaid materjale, töövahendeid, tehnika erinevaid liike ja teostusvõtteid.

Kursus on veebipõhise toega, kus osaleja saab tutvuda teoreetiliste loengumaterjalidega ja leiab viiteid täiendavate materjalide leidmiseks.

Väljastpoolt Tartut tulijatel on võimalik peatuda tasuta Pallase külaliskorteris. Selleks registreerumisel märku anda, kohad on piiratud.

 

Toimumisaeg: kaks järjestikust nädalavahetust märtsis, 18. ja 19. ning 25. ja 26. märts, kell 9.30 – 17.30. Päeva sisse jääb pooletunnine lõunapaus. 

Koht: Pallase mööbliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 osalejat 

Maksumus: 300 € Materjalid ja töökindad sisalduvad hinnas. Palume osalejatel kaasa võtta põll.

Sihtgrupp: Puidutöö valdkonna töötajad, aaderdamise huvilised, restauraatorid.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: kursus on suunatud neile, kes töö või hobi korras tegelevad puitpindade ja esemete viimistlemise ning restaureerimisega või kellel on selle vastu huvi ja soov seda õppida.

Kursuse sisukirjeldus:

Kursuse käigus antakse ülevaade imitatsioonitehnikate ajaloost ja kasutusest interjööris ning etnograafilises kultuuripärandis. Kursusel käsitletakse aaderdustehnikas kasutatavaid materjale, töövahendeid, tehnika erinevaid liike ja teostusvõtteid. Kursus on veebipõhise toega, kus osaleja saab tutvuda teoreetiliste loengumaterjalidega ja leiab viiteid täiendavate materjalide leidmiseks.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • omab ülevaadet erinevate viimistlustehnikate ajaloost ja nende arengust;
  • määratleb erinevate pinnaviimistlusvahenditega töödeldud esemeid ning puidu vääristamise tehnikaid;
  • tunneb erinevaid imitatsioonitehnikaid ja nende kasutusvõimalusi;
  • tunneb erinevate puuliikide faktuurile iseloomulikku joongraafikat;
  • praktilise töö käigus on õppinud tamme, pähkli ja mahagoni imiteerimistehnikaid ja omandanud manuaalsed oskused käsitletavas tehnikas;
  • eristab “õli” ja “vee” baasil aaderdustehnikas teostatud puiduimitatsioone etnograafilistel esemetel ja muinsuskaitseobjektidel;
  • on teadlik kultuuriväärtuste säilitamise põhitõdedest ja peamistest konserveerimise eetikaalastest probleemidest.

Kursusel vajaminevad vahendid:Materjalid ja töökindad sisalduvad hinnas. Palume osalejatel kaasa võtta põll.

Õppevorm: Loeng ja praktiline töö

Õppekeskkonna kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallase mööbliosakond

Lõpetamise tingimused: Kursuse käigus valmivad kolm proovitööd tamme, pähkli ja mahagoni imiteerimistehnikas

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendajad: Kõrgema Kunstikooli Pallas mööblidisaini ja restaureerimise osakonna meister ja õppejõud Annes Hermann. 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud