<         ALGAVAD KURSUSED

3D MODELLEERIMINE JA PRINTIMINE

Toimumisaeg: 21. – 25. august, esmaspäevast reedeni.

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Eha 41, Tartu. Skulptuuriosakonna 3D labor.

Kursuse päevakava:
10.00 – 12.00 õppetöö

12.00 – 13.00 paus

12.45 – 17.00 õppetöö

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppekava number: TK-2.2-1/6

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Grupi suurus: 10 osalejat

Maksumus: Tasuta

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimised: Disainerid, väikeettevõtjad, tootearendajad, kes soovivad oma toodetele ise luua 3D mudeleid ja prototüüpe; kujundajad, kes soovivad oma varasemalt omandatud erialaoskusi täiendada. Enesetäienduse vajadus 3D alal, et tagada paremad võimalused tööturul. 

Õppe eesmärk ja tutvustus: Omandada teadmised ja oskused 3D mudelite loomiseks, printimiseks ja viimistlemiseks. Kursuse jooksul tutvustatakse virtuaalse modelleerimise, visualiseerimise, printimise põhiprintsiipe ja võimalusi.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Omab ettekujutust seadmete tööpõhimõtetest, baasparameetritest ja toimimisloogikast;
  • arvestab seadmete tehniliste võimalustega loomingulises töös ja projekteerimises;
  • on läbinud 3D modelleerimise täistsükli vormist materjalideni;
  • skaneerib ja korrigeerib 3D mudelit;
  • valmistab ette lihtsa 3D mudeli.

Õppe sisu:

Virtuaalne modelleerimine ja visualiseerimine; põhiprintsiibid ja tarkvara. Tehnoloogiate rakendamise võimalused erinevates valdkondades. Loeng, praktilised ülesanded 12 t
3D printerid ja printimine. 3D skaneerimine Loeng, praktilised ülesanded 8 t
Erinevate materjalide kasutusvõimalused printimisel. Fotogrammeetria lahendused 3D loomisel Loeng, praktilised ülesanded. Iseseisev töö 12 t
Erinevad viimistlused Loeng, praktilised ülesanded 4 t
3D objektide esitlus ja tagasiside Seminar 4 t

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud tehniliste ülesannete sooritamine, prinditud ja viimistletud objekti esitlemine. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas 3D tehnoloogia spetsialist, 3D programmiõppe ainete õppejõud

Juhendaja: Rasmus Eist, skulptuuriosakonna juhataja abi, 3D meister

 

Kursuseid viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Registreeru koolitusele

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projektiga „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Seoses antud riikliku koolitustellimuse nõuetega, palume vastata järgmistele küsimustele:

Tööhõive staatus *
Kas töötate hetkel Pallases või olete Pallases nominaalõppes? *
Emakeel *
Kas lisaks sellele koolitusele osalete samal ajal ka mõnel teisel koolitusel? Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ning tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ja eratundides osalemine. *
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud