<         ALGAVAD KURSUSED

3D MODELLEERIMINE JA PRINTIMINE

Toimumisaeg: 5. märts – 16. aprill, laupäeviti. 

Koht: Tartu Eha 41, 3D labor

Kursuse päevakava:
10.00 – 12.00 õppetöö

12.00 – 12.45 paus

12.45 – 16.00 õppetöö

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppekava number: TK-2.2-1/6

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi kontaktõpet

Grupi suurus: 10 osalejat

Maksumus: Tasuta

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimised: Disainerid, väikeettevõtjad, tootearendajad, kes soovivad oma toodetele ise luua 3D mudeleid ja prototüüpe; kujundajad, kes soovivad oma varasemalt omandatud erialaoskusi täiendada. Eelduseks on huvi 3D maailma vastu ja ruumiline mõtlemine.

Õppe eesmärk ja tutvustus: Omandada teadmised ja oskused 3D mudelite loomiseks, printimiseks ja viimistlemiseks. Kursuse jooksul tutvustatakse virtuaalse modelleerimise, animeerimise, visualiseerimise, printimise põhiprintsiipe ja võimalusi.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu omab ettekujutust seadmete tööpõhimõtetest, baasparameetritest ja toimimisloogikast; oskab arvestada seadmete tehniliste võimalustega loomingulises töös ja projekteerimises; on läbinud 3D modelleerimise täistsükli vormist materjalideni; oskab skaneerida ja 3D mudelit korrigeerida; oskab valmistada ette lihtsat 3D mudelit

Õppe sisu:

Virtuaalne modelleerimine ja visualiseerimine; põhiprintsiibid ja tarkvara. Tehnoloogiate rakendamise võimalused erinevates valdkondades. Loeng, praktilised ülesanded 16 t
3D printerid ja printimine. 3D skaneerimine Loeng, praktilised ülesanded 8 t
Erinevate materjalide kasutusvõimalused printimisel. Fotogrammeetria lahendused 3D loomisel Loeng, praktilised ülesanded. Iseseisev töö 16 t
Erinevad viimistlused Loeng, praktilised ülesanded 5 t
3D objektide esitlus ja tagasiside Seminar 4 t

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud tehniliste ülesannete sooritamine, prinditud ja viimistletud objekti esitlemine. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas 3D tehnoloogia spetsialist, 3D programmiõppe ainete õppejõud

Juhendaja: Rasmus Eist, skulptuuriosakonna juhataja abi, 3D meister

 

COVID-19 piirangud

Seoses Vabariigi Valitsuse uute piirangutega alates 25. oktoobrist 2021, on täienduskoolitusele pääsemiseks vaja esitada kehtiv COVID-19 vaktsineerimistõend või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (mitte vanem kui 6 kuud).

 

Kursuseid viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.