<     ALGAVAD KURSUSED

На русском:

Курс компьютерных навыков програмы Microsoft Word

Курс предназначен для получателей временной защиты, прибывших в Эстонию из Украины.

Для регистрации заполните форму ниже.

 

Целевая группа

Люди, которым необходимы базовые знания текстового редактора Microsoft Word в повседневной работе и учебе. Студент должен участвовать как минимум в 70% курсов.

 

О КУРСЕ

Мы поговорим об основных навыках текстового редактора Microsoft Word;

 • познакомимся с назначением и функциями программы;
 • научимся создавать правильные тексты и документы;
 • узнаем как правильно редактировать текст, вставлять картинки и создавать диаграммы.

Знания, полученные на курсе, являются очень хорошей базой для офисной работы и написания дипломных проектов и других статей.

Время проведения: С 14 октября по 7 ноября: 14, 17, 19, 24, 26, 28, 31 oктября. Ноябрь: 2, 4, 7. Обратите внимание, что 12 и 21 октября курса нет!

В понедельник, среду и пятницу вечером: 17:00 до 20:00.

Место: Художественная школа Паллас, Тяхе 38б, Тарту. Компьютерный класс 303, 3-й этаж. Расположение на карте.  

Объем обучения: 40 академических часов контактного обучения

Стоимость: бесплатно

Размер группы: 10-13 участников

ОЖИДАЕМЫЕ НАВЫКИ

Базовые навыки работы с компьютером. Знание английского языка облегчит работу (необязательно).

ПРОГРАММА

-Знакомство с программой и ее функциями.

-Создание текстового документа, его сохранение, и отправка к печати.

-Редактирование текста используя быстрые клавиши, стили. Создания документа с автоматическим содержанием, работа с колонтитулами, гиперссылками и другими инструментами.

-Вставка картинок, символов и диаграмм, а также их редактирование.

-Создание и работа с таблицами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Закончивший курс:

– умеет создавать и редактировать текст;

– умеет работать с картинками, таблицами и другими объектами;

– умеет работать со стилями, гиперссылками и комментариями;

– умеет отправлять на печать документ, сохранять и экспортировать.

Методы обучения: теоретическое введение, практическое и индивидуальное руководство

Требования к завершению обучения:

Практическая работа, проводимая в рамках курса. Сертификат выдается учащемуся, который посетил не менее 70% контактных занятий и достиг результатов обучения.

Документ, выдаваемый при прохождении обучения: свидетельство о повышении квалификации

Преподаватель: Диана Грицюк, copywriter, content-manager и дизайнер полиграфии.

 

По-английски:

MICROSOFT WORD PROGRAMMI KURSUS UKRAINLASTELE 

Antud kursus on suunatud Ukrainast Eestisse saabunud ajutise kaitse saajatele.

Toimumisaeg: 14. oktoober – 7. november. Esmaspäeva, kolmapäeva ja reede õhtuti kell 7.00 – 20.00. NB: Kursust ei toimu 12. ja 21. oktoobril.

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: Arvuti baasoskuste omandamise huvilised

Õppe alustamise tingimised: Eelnevad arvutikasutamise baasoskused, inglise keele oskus on soovitatav  

Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

 • Oskab teksti luua ja redigeerida;
 • oskab töötada piltide, tabelite ja muude esemetega;
 • oskab kasutada stiile, hüperlinke ja kommentaare; 
 • oskab dokumenti printida, salvestada ja eksportida.

Õppe sisu:

 • Programmi ja selle funktsioonide tundmine;
 • tekstidokumendi loomine, salvestamine ja printimine;
 • teksti redigeerimine kiirklahvide ja stiilide abil. Automaatse sisuga dokumendi loomine, päiste, jaluste, hüperlinkide ja muude tööriistadega töötamine;
 • piltide, sümbolite ja diagrammide sisestamine ning nende redigeerimine;
 • tabelite loomine ja nendega töötamine.

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne    juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Diana Gritsyuk, copywriter, sisuhaldur ja graafiline disainer.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud