<     ALGAVAD KURSUSED

На русском:

Бесплатный курс компьютерных навыков програмы Microsoft Excel

Курс предназначен для получателей временной защиты, прибывших в Эстонию из Украины.

Для регистрации заполните форму ниже или отправьте электронное письмо по адресу: salme.kulmar@pallasart.ee

 

Целевая группа

Люди, которым необходимы базовые знания программы Microsoft Excel в работе с электронными таблицыми в повседневной работе и учебе. Студент должен участвовать как минимум в 70% курсов.

О КУРСЕ

Мы поговорим об основных навыках программы Microsoft Excel;

 • научимся создавать таблицы и работать с ними;
 •  познакомимся с разными встроенными функциями программы;
 • узнаем как производится обработка чисел с помощью формул;
 • узнаем как создавать диаграммы и сортировать строки и столбцы.

Знания, полученные на курсе помогают работать с базами данных, вести учеты, делать анализы, создавать отчеты, а также являются очень хорошей базой для бухгалтерской работы.

 

Время проведения: 27 лютого – 20 березня.

В понедельник, среду и пятницу вечером: 17:00 до 20:00.

Место: Художественная школа Паллас, Тяхе 38б, Тарту. Компьютерный класс 303, 3-й этаж. Расположение на карте.  

Объем обучения: 40 академических часов контактного обучения

Стоимость: бесплатно

Размер группы: 10 участников

 

ОЖИДАЕМЫЕ НАВЫКИ

Базовые навыки работы с компьютером. Знание английского языка облегчит работу (необязательно).

 

ПРОГРАММА

– Знакомство с программой и ее функциями.

– Форматирование страницы и ячейки.

– Сортировка строк и столбцов.

– Обработка чисел с помощью встроенных функций.

– Создание и работа с диаграмыми, таблицами.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Закончивший курс:

– умеет создавать и редактировать таблицы, диаграммы;

– умеет работать с встроенными функциями для обработки данных;

– умеет сортировать столбцы и строки;

– умеет использовать фильтры для удобного поиска необходимых значений.

 

Методы обучения: теоретическое введение, практическое и индивидуальное руководство

Требования к завершению обучения:

Выполнение практической работы, проводимой в рамках курса. Сертификат выдается учащемуся, который посетил не менее 70% контактных занятий и достиг результатов обучения.

Документ, выдаваемый при прохождении обучения: свидетельство о повышении квалификации

Преподаватель: Диана Грицюк, copywritter, content-manager и дизайнер полиграфии.

 

На эстонском языке:

TASUTA EXCELI PROGRAMMI KURSUS UKRAINLASTELE 

Antud kursus on suunatud Ukrainast Eestisse saabunud ajutise kaitse saajatele.

Toimumisaeg: 27. veebruar – 20. märts. Esmaspäeva, kolmapäeva ja reede õhtuti kell 17.00 – 20.00

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10 osalejat

Sihtgrupp: Inimesed, kes vajavad oma igapäevatöös ja õppimises arvutustabelitega töötamiseks algteadmisi Microsoft Excelist.

Õppe alustamise tingimised: Eelnevad arvutikasutamise baasoskused, inglise keele oskus on soovitatav  

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • Koostab ja redigeerib tabeleid, diagramme;
 • töötab andmetöötluseks sisseehitatud funktsioonidega;
 • sorteerib veerge ja ridu;
 • kasutab filtreid vajalike väärtuste lihtsaks otsimiseks.

Õppe sisu:

 • Programmi ja selle funktsioonide tundmine;
 • lehekülje ja lahtri vormindamine;
 • ridade ja veergude sorteerimine;
 • numbrite käsitlemine sisseehitatud funktsioonidega;
 • diagrammide ja tabelite loomine ning töötamine.

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Diana Gritsyuk, copywriter, sisuhaldur ja graafiline disainer.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud