<     ALGAVAD KURSUSED

На русском:

Бесплатный курс компьютерных навыков програмы Microsoft PowerPoint

Бесплатный курс предназначен для получателей временной защиты, прибывших в Эстонию из Украины.

Для регистрации заполните форму ниже.

 

Целевая группа

Люди, которым необходимы базовые знания программы для подготовки презентаций Microsoft PowerPoint в повседневной работе и учебе.

 

О КУРСЕ

Мы ознакомимся с основных навыках для создания презентаций в Microsoft PowerPoint;

 • познакомимся с назначением и функциями программы;
 • научимся эффектно оформлять слайды;
 • создавать в презентациях таблицы, графики и диаграммы
 • научимся проектировать шаблон PowerPoint
 • поработаем с рисунками, графикой WordArt и SmartArt
 • познакомимся с анимацией и мультимедия в PowerPoint

Время проведения: С 21 февраля по 23 марта. 24 февраля курса не будет.

Во вторник и четверг вечером: 17:00 до 20:00.

Место: Художественная школа Паллас, Тяхе 38б, Тарту. Компьютерный класс 303, 3-й этаж. Расположение на карте.  

Объем обучения: 40 академических часов контактного обучения

Стоимость: бесплатно

Размер группы: 10-13 участников

ОЖИДАЕМЫЕ НАВЫКИ

Базовые навыки работы с компьютером. Базовое знание английского языка облегчит работу (необязательно).

ПРОГРАММА

 • Интерфейс PowerPoint.
 • Создание и редактирование слайдов
 • Работа со стилем презентации: единый стиль, цвет и шрифт, форматирование текста
 • Работа с фигурами, таблицами и изображениями
 • Расширенные возможности редактирования и дизайна

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

После прохождения обучения вы научитесь:

 • Готовить презентации с нуля
 • Использовать эффекты и анимацию
 • Работать с таблицами, диаграммами, рисунками и Smart-объектами
 • Выбирать подходящий шаблон для презентации или создавать собственный стиль

Методы обучения: теоретическое введение, практическое и индивидуальное руководство

Требования к завершению обучения:

Выполнение практической работы, проводимой в рамках курса. Сертификат выдается учащемуся, который посетил не менее 70% контактных занятий и достиг результатов обучения.

Документ, выдаваемый при прохождении обучения: свидетельство о повышении квалификации

Преподаватель: Замора Владислав, IT-специалист, веб-разработчик

 

На эстонском языке:

TASUTA MICROSOFT POWERPOINT PROGRAMMI KURSUS UKRAINLASTELE 

Antud kursus on suunatud Ukrainast Eestisse saabunud ajutise kaitse saajatele.

Toimumisaeg: 21. veebruar – 23. märts. Teisipäeva ja neljapäeva õhtuti kell 7.00 – 20.00. NB: 24. veebruaril tundi ei toimu.

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: Inimesed, kes vajavad oma igapäevatöös ja õppimises Microsoft PowerPointi esitluste ettevalmistamiseks algteadmisi programmist.

Õppe alustamise tingimised: Eelnevad arvutikasutamise baasoskused, inglise keele oskus on soovitatav  

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

• Loob esitlusi; 
• Kasutab efekte ja animatsioone;
• Töötab tabelite, diagrammide, piltide ja nutikate objektidega;
• Valib õige esitlusmalli või loob oma stiili.

Õppe sisu:

 • Esitluste koostamine Microsoft PowerPointis;
 • programmi funktsioonidega tutvumine;
 • slaidide kujundamine 
 • tabelite, graafikute ja diagrammide loomine esitlustes;
 • WordArt ja SmartArt graafikaga töötamine;
 • animatsiooni ja multimeediaga tutvumine. 

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Zamora Vladyslav, IT-spetsialist, veebiarendaja.